Test

Prečítajte si celé pokyny, až potom kliknite na odkaz!

  • Cez mobilný telefón alebo tablet sa pripojíte na stránku, ktorá bude uvedená na konci pokynov
  • Keď sa vás systém spýta na Room name zadajte BOCATIUS a kliknite na tlačítko Join
  • Keď sa vás systém spýta na meno (Name) zadajte svoje meno a priezvisko
  • Počas testu počúvajte pokyny učiteľa, niekedy pôjde o individuálny test, inokedy budete pracovať v skupinách
  • Cez mobilný telefón alebo tablet sa pripojte na túto stránku