Priorita matematických operácií (Čo má prednosť?)

Tak ako v obyčajnom živote slušnosť káže dať prednosť pri vchádzaní do miestnosti alebo pri vychádzaní:

  • žiak – učiteľovi
  • mladší – staršiemu
  • muž – žene
  • podriadený – nadriadenému

aj pri počítaní matematických príkladov majú niektoré matematické operácie prednosť pred inými matematickými operáciami (majú prioritu).

Pokiaľ sa v bežnom živote stretnú pri dverách osoby s rovnakou hierarchiou, tak má prednosť tá osoba, ktorá prišla prvá. V matematike podobne počítame zľava doprava, ale ak má operácia vpravo vyššiu prioritu (má prednosť), tak najprv vypočítame operáciu s vyššou prioritou.

Násobenie a delenie majú rovnakú prioritu, ale majú vyššiu prioritu než sčítanie a odčítanie. Sčítanie a odčítanie majú rovnakú prioritu.

7+8:2=7+4=11

Ak by sme chceli, aby sa najprv sčítalo, musíme použiť zátvorky. Ak sú v príklade zátvorky, najprv vypočítame operácie v zátvorkách a až potom to čo je mimo zátvoriek.

(7+8):2=15:2=7\, zv. 1

Ak už poznáte desatinné čísla, tak výsledok by bol:

(7+8):2=15:2=7,5

Pozor!: Ak budete počítať na kalkulačke, tak niektoré kalkulačky „poznajú“ prioritu matematických operácií, ale niektoré ju „nepoznajú“. Preto môžete na kalkulačke dostať nesprávny výsledok. Preto by ste si pri počítaní na kalkulačke mali zapísať medzivýsledok (medzivýsledky).

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *